Op 21 november 2018 heeft er een vergadering/info-avond plaatsgevonden met afgevaardigden van alle carnavalsgroepen. Tijdens deze avond zijn er diverse vragen en vele voorstellen gedaan om de carnaval in Tebannet en Terhoorsj op een goede manier in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Al deze punten zijn besproken in de besturen van cv de Boemelère en Stg. Jeugd-Boemelère. Hieruit voortvloeiend zijn er een aantal zaken die vanaf heden doorgevoerd zullen worden;

Groepen uit ons dorp worden toegestaan om voor onze eigen optocht in andere dorpen mee te gaan, voorwaarde hierbij blijft uiteraard wel dat deze groepen in onze eigen optocht meegaan op carnavals-maandag.
Groepen van buiten Banholt mogen alleen deelnemen aan onze optocht indien er deelnemers uit Banholt bij zijn, het bestuur van de cv zal ten alle tijden beslissen of een groep wel of niet mee mag in de optocht. Indien hier sprake van is, vragen wij deze groepen zich tijdig te melden bij het bestuur.
Van alle groepen wordt verwacht dat zij aansluiten bij de toeschouwers van de optocht op het moment dat deze binnen zijn, startend vanaf de plek waar de laatste toeschouwers staan (meestal vanaf kerk/patronaat), om zo de resterende groepen te aanschouwen, de optocht langer en aantrekkelijker te maken. Op deze manier zal de route richting “de Besseme” aangevuld worden. Dit geldt voor iedereen en iedereen wordt met klem verzocht dit binnen hun groep te bespreken en zo uit te voeren op carnavalsmaandag.
Bij het dinsdag-programma zal een toevoeging in de vorm van een clown of schminkhoek komen. Dit om de aanwezige kinderen ‘meer’ te kunnen bieden en proberen zodoende ook meer kinderen (en aanhang) betrokken te krijgen bij deze middag.
De straat voor de cafes zal afgesloten worden na de optocht tot 22.00 uur; hierdoor kunnen er wagens met muziek buiten op het kerkplein blijven staan en kunnen aanwezigen er buiten een echte straat-carnaval van maken.
Het komend jaar zal verder bekeken worden of er een groepje gevormd kan worden om de komende jaren te blijven evalueren en adviseren.
Dit wil niet zeggen dat alle andere voorstellen van tafel geveegd zijn, het kan zijn dat hier iets mee gedaan kan/gaat worden in de komende jaren. Bovenstaande punten zijn zaken waarover iedereen het inmiddels eens is en welke ook op een snelle en goede manier doorgevoerd zullen worden.